Tryby widoku

Tryby widoku

Istnieje możliwość wybrania różnych trybów widoku podglądu wyszukanych metadanych. Wyboru dokonuje się poprzez wybranie go z rozwijanej listy:

tryby

Widok INSPIRE

Widokiem domyślnym jest widok INSPIRE. Jest to widok pozwalający na przeglądanie metadanych zgodnie z zakresem informacyjnym zdefiniowanym w INSPIRE.

inspire

Widok podstawowy

Najprostszy widok w edytorze metadanych – usuwa wiele hierarchii z zagnieżdżonych rekordów metadanych (np. ISO19115/19139 ), nie pozwoli użytkownikowi dodać elementów, które nie są dostępne w rekordzie metadanych. Jest to zamierzone, aby dostarczyć przejrzystego widoku rekordu metadanych. Jego wadą jest utracenie niektórych ważnych informacji dostarczonych przez zagnieżdżenie.

podstawowy

Widok według grupy

Pozwala na widok w standardzie ISO. Norma metadanych ISO19115/19139 definiuje trzy grupy elementów:

- ISO Minimum: zawiera te elementy, które są obowiązkowe w danych schemacie ISO,

minimum

- ISO Core – zawiera elementy danego schematu ISO, które powinny być obecne w każdym rekordzie metadanych opisujących zestaw danych geograficznych

core

- ISO wszystko: zawiera wszystkie elementy dostępne w danym schemacie ISO

wszystko

Widok wg pakietu – cechą tego widoku jest pogrupowanie metadanych w pakiety dostępne w osobnych kartach

  • parkietu

W poszczególnych zakładkach znajdują się różne elementy, wymienione w tabeli poniżej:

<!--   metadata tab -->
  Zakladka "Metadane"
  elementy:
     gmd:fileIdentifier
                gmd:language
                gmd:characterSet
                gmd:parentIdentifier
                gmd:hierarchyLevel
             gmd:hierarchyLevelName
                gmd:dateStamp
             gmd:metadataStandardName
             gmd:metadataStandardVersion
                gmd:contact
                gmd:dataSetURI
              gmd:locale
              gmd:series
                gmd:describes
                gmd:propertyType
                gmd:featureType
                gmd:featureAttribute

<!-- identification tab -->
  Zakladka "Identyfikacja"
   elementy:  gmd:identificationInfo

<!--   maintenance tab -->
  Zakladka "Zarządzanie"
   elementy: 
    gmd:metadataMaintenance

<!--   constraints tab -->
  Zakladka "Ograniczenia"
   elementy:
    gmd:metadataConstraints

<!--   spatial tab -->
  Zakladka "Informacja przestrzenna"
   elementy: 
    gmd:spatialRepresentationInfo

<!--   refSys tab -->
  Zakladka "Układ odniesienia"
   elementy: 
    gmd:referenceSystemInfo

<!-- distribution tab -->
  Zakladka "Dystrybucja"
   elementy: 
    gmd:distributionInfo

<!--   dataQuality tab -->
  Zakladka "Jakość danych"
   elementy: 
    gmd:dataQualityInfo

<!--   appSchInfo tab -->
  Zakladka "Schemat aplikacyjny"
   elementy: 
    gmd:applicationSchemaInfo

<!--   porCatInfo tab -->
  Zakladka "Katalog"
   elementy: 
    gmd:portrayalCatalogueInfo

<!--   contentInfo tab -->
  Zakladka "Zawartość"
   elementy: 
    gmd:contentInfo

<!--   extensionInfo tab -->
  Zakladka "Rozszerzone informacje"
   elementy: 
    gmd:metadataExtensionInfo

Elementy metadanych typu gmd to cała gałąź elementów xml-a. To, co dokładnie wchodzi w daną gałąź xml, definiuje norma ISO. Puste zakładki wynikają z braków informacji w dokumencie metadanych.

Widok XML – otwiera widok rekordu metadanych w języku XML.

xml

 

w górę

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem