Edycja danych geometrycznych

Edycja danych geometrycznych

Wiele obiektów posiada dane geometryczne widoczne bezpośrednio na mapie (i zarazem ją tworzące). Edycja danych geometrycznych odbywa się na zakładce geometrii formatki danych. Jedyne okno w którym możliwa jest edycja to Uwagi do mapy:

5 uwagi do mapy

W zakładce Geometrii dostępne są następujące przyciski:

P403

P404- służy do modyfikacji wcześniej dodanej geometrii

P405- służy do transformacji obiektu na mapie

P406- służy do rysowania nowej geometrii

P407- służy do rysowania nowego obiektu o kształcie prostokąta

P408- służy do rysowania nowego obiektu o kształcie koła

P409- służy do rysowania nowego obiektu o kształcie elipsy

P410- służy do wycięcia fragmentu geometrii

P410- służy do podziału obiektu

P411- służy do scalenia obiektów po ich wcześniejszej filtracji

P412- służy do usuwania bieżącej geometrii (usuwa zaznaczony obszar na mapie oraz współrzędne z zakładki geometria, tylko dla bieżącego zadania)

P413- służy do pobierania geometrii z innego obiektu

1. Dodanie geometrii

Kroki, jakie należy wykonać w celu dodania nowego rekordu z geometrią to:

W zakładce geometria należy uruchomić dodawanie nowej geometrii.

a) Rysowanie nowego wielokąta

W celu narysowania nowego wielokąta należy kliknąć na wskazany przycisk.

5 dodawanie geometrii

Należy wyrysować na mapie geometrię klikając w miejscach, gdzie znajdują się poszczególne punkty geometrii obiektu:

5 dodawanie geometrii mapa

Ikoną zapisu zapisywanie nowego rekordu niebieski należy zapisać geometrię.

b) Rysowanie innych kształtów

Istnieje także możliwość rysowania innych kształtów. Służą do tego celu ikony:

rysuj prostokat- Rysuj prostokąt

rysuj kolo - Rysuj koło

rysuj elipse - Rysuj elipsę

rysuj inne ksztalty

2. Modyfikacja Geometrii

W celu modyfikacji geometrii po przejściu do zakładki geometrii wybranego edytowanego rekordu należy nacisnąć ikonę edycji geometrii ikona geometrii 2.

5 modyfikacja geometrii

Pojawiają się czerwone kółka, które użytkownik może przenieść w dowolnie wybrane przez siebie miejsce.

Możemy także zaznaczyć punkt geometrii w tabeli współrzędnych. Punkt modyfikacji podświetli się na fioletowo (na mapie):

5 modyfikacja podswietlanie

Można przestawiać dany punkt w dowolne miejsce na mapie, przeciągając go trzymając lewy przycisk myszy.

Po wykonaniu zmiany należy zatwierdzić ją ikoną zapisu zapisywanie nowego rekordu niebieski.

3. Transformacja

Istnieje także funkcja transformacji obiektu na mapie.

5 transformacja

Po kliknięciu w nią mamy możliwość transformacji:

P167

W celu transformacji należy skorzystać z jednego z przycisków:

P168 - obrót obiektu,

P169- zmiana szerokości i kierunku,

P170- zmiana wysokości i kierunku,

P171- zmiana szerokości, wysokości i kierunku.

 

Przykłady użycia przycisków:

Użycie przycisku 1)

P172
P173 P174  P175

 

Użycie przycisku 2)

P176
P177 P178

P179

4. Podział geometrii

Istnieje także funkcja podziału geometrii. W tym celu należy nacisnąć na przycisk Podziel.

4 podzial

W ten sposób została podświetlona geometria na mapie oraz pojawiło się żółte kółeczko. Dzięki niemu możemy podzielić geometrię, podział kończymy dwuklikiem.

4 podzial obiektu

Po dwukrotnym kliknięciu, na mapie zostaje połowa obiektu, a także zostaje dodany nowy rekord, z drugą częścią geometrii. Można teraz zapisać wprowadzone zmiany.

4 podzielony obiekt

Po zapisie, geometria zostaje podzielona, a druga część geometrii zostaje zapisana jako nowy rekord. Dane opisowe nie uległy zmianie.

5. Rysowanie dziury

Istnieje także funkcja rysowania dziury w geometrii będącej wielokątem. W tym celu należy nacisnąć na przycisk Rysuj dziurę.

4 rysuj dziure

W ten sposób została podświetlona geometria na mapie oraz pojawiło się żółte kółeczko. Dzięki niemu możemy narysować dziurę. Rysowanie kończymy dwuklikiem.

4 rysowanie dziury

Można teraz zapisać rekord. Dane opisowe nie uległy zmianie geometria została zmieniona.

4 narysowana dziura

6. Scalanie obiektów

Istnieje także funkcja scalania obiektów. W tym celu należy wyfiltrować obiekty które chcemy scalić, a następnie nacisnąć na przycisk Scal obiekty.

4 scal obiekty

Możemy scalić ze sobą róźne geometrie obiektów. Należy je najpierw wyfiltrować, a następnie skorzystać z przycisku Scal obiekty:

4 scalanie obiektow

Po naciśnięciu na przycisk scal obiekty pojawia się komunikat.

4 scalanie komunikat

Naciskamy przycisk OK. Po zapisaniu geometrii przyciskiem Zapisz, geometria została scalona.

7. Pobieranie geometrii z innego obiektu

Istnieje także możliwość pobierania geometrii z innego obiektu, w tym celu należy kliknąć w zaznaczoną ikonę.

4 pobranie geometrii z innego obiektu

Po naciśnięciu na ten przycisk zmienia on kolor na żółty oraz w oknie mapy pojawia się niebieskie kółeczko.

4 pobranie geometrii z innego obiektu 2

Niebieskim kółeczkiem należy kliknąć wybrane miejsce na mapie. Pojawi się lista warstw które są w tym punkcie. Należy rozwinąć wybraną warstwę (np. działki)

4 pobranie geometrii dzialki

Jeżeli chcemy tylko zobaczyć geometrię musimy kliknąć w ikonę Pok. Jeżeli chcemy ją pobrać należy kliknąć w ikonę Pob. W ten sposób Geometria tej działki została wczytana do formatki.

4 pobranie geometrii

w górę

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem