Regulamin korzystania z forum
Regulamin korzystania z forum systemu MSZ-KIIP

Korzystanie z forum systemu MSZ-KIIP oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1.     Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów systemu MSZ-KIIP w zakresie Forum.

2.     Usługodawca – Urząd Miasta Katowice, właściciel systemu MSZ-KIIP.

3.     Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła, umożliwiającego dostęp do wydzielonej części funkcjonalności Geoportalu edukacyjnego i Forum.

4.    Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z określonego zakresu funkcjonalności i treści portalu.

5.     Forum - forum internetowe działające pod adresem emapa.katowice.eu/forum/

6.     Administrator Forum - osoba zarządzająca Forum.

7.     Użytkownik - osoba zarejestrowana w ramach Forum o unikalnym loginie (nicku), która korzysta z Forum po zalogowaniu się do niego.

8.     Gość - osoba, która korzysta z Forum bez posiadania w nim konta lub posiadająca konto ale nie zalogowana.

9.     Moderacja – działania Administratora Forum w zakresie:

·       edycji postów (w tym ich dodawanie oraz usuwanie)

·       edycji listy kategorii tematycznych obsługiwanych w ramach forum

·       przenoszenia postów pomiędzy kategoriami oraz tematami.

II. Informacje ogólne

1.     Użytkownicy Forum systemu MSZ-KIIP zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją bez ograniczeń i zastrzeżeń przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu.

2.     W przypadku braku akceptacji regulaminu korzystanie z zasobów Forum systemu nie będzie możliwe.

3.     Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Forum systemu MSZ-KIIP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. Zakres funkcjonalności forum

1.     Forum systemu MSZ-KIIP jest dostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników w zakresie możliwości odczytywania zamieszczonych na Forum wpisów.

2.     Forum systemu MSZ-KIIP jest dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników w zakresie możliwości dodawania przez nich wpisów na Forum oraz odczytywania zamieszczonych na Forum wpisów.

IV. Zasady rejestracji i korzystania z Forum

1.     W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu/Forum:

a.     Użytkownik wybiera zakładkę „zarejestruj się”.

b.     Użytkownik wypełnia wymagane pola, w polu Rodzaj użytkownika wybiera z rozwijanej listy odpowiedniego użytkownika na tej podstawie Administrator Portalu/Forum będzie przypisywał użytkownika do odpowiednich grup. Następnie klika w przycisk „zarejestruj się”.

c.     Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Zarejestruj się użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat:

d.     Użytkownik otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym

e.     Po kliknięciu linka użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat:

f.      Administrator Portalu/Forum otrzyma maila z informacją o zarejestrowaniu się nowego użytkownika

g.     Administrator musi potwierdzić rejestrację nowego użytkownika w panelu administracyjnym.

h.     Po potwierdzeniu rejestracji użytkownika przez administratora portalu, użytkownik otrzyma maila. Wówczas Użytkownik może zalogować się do portalu.

2.     Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w Profilu, poprzez ich modyfikację w swoim Profilu Użytkownika.

3.     Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na Forum). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.

4.     Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.

5.     Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z rejestracją na Forum.

6.     Administratorem danych osobowych jest Miasto Katowice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Katowice z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach. Dane osobowe (tj. imię , nazwisko, adres e-mail) zbierane są przez administratora danych osobowych wyłącznie do celów realizacji usług witryny MSZ-KIIP. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby dobrowolnie.

7.     Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum.

8.     Użytkownik Forum zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.     Podczas korzystania z forum Użytkownik Portalu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień Regulaminu Portalu MSZ-KIIP.

V. Warunki techniczne korzystania z forum

1.     W celu prawidłowego korzystania z zasobów forum systemu MSZ-KIIP wymagane jest:

a.     Połączenie z siecią Internet (rekomendowana przepustowość min. 1 Mbps),

b.     Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa),

c.     Konto e-mail (w przypadku korzystania z pełnej funkcjonalności forum),

d.     Konto w ramach części portalowej - zewnętrznej (w przypadku korzystania z pełnej funkcjonalności forum).

2.     W celu prawidłowego korzystania z zasobów forum systemu MSZ-KIIP wskazane jest korzystanie z:

a.    systemu operacyjnego: Microsoft Windows XP/Vista/7/8  lub Linux,

b.     przeglądarki internetowej z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript w wersjach co najmniej: Microsoft Internet Explorer wersja 9.x, Mozilla Firefox wersja 17.x, Opera wersja 12.x, Google Chrome wersja 23.x. przeglądarki umożliwiającej przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.

3.     Przy korzystaniu przez użytkowników z zasobów systemu MSZ-KIIP zabronione jest:

a.     wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie systemu MSZ-KIIP lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,

b.     wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez system MSZ-KIIP.

VI. Zasady korzystania z forum

1.     Zabronione jest wprowadzanie treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich.

2.     Użytkownik Forum nie powinien podawać podczas dyskusji na forum informacji osobistych (adresu, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, haseł do kont pocztowych, czy do wewnętrznych sieci z których korzysta). Pozwoli mu to na uchronienie swojej prywatności.

3.     Użytkownik publikujący na Forum jakiekolwiek teksty lub obrazy powinien posiadać prawa autorskie do tych treści/obrazów lub uzyskał pisemną zgodę osób na nich uwidocznionych do opublikowania i rozpowszechniania ich wizerunku.

4.     Urząd Miasta Katowice oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za obrazy rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników Portalu podczas forum.

5.     Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni. Użytkownikowi Forum, który złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwość korzystania z Forum a zamieszczone przez niego materiały zostaną usunięte.

6.     Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

7.     Nieprzestrzeganie przez Użytkownika Regulaminu upoważnia Administratora Forum w szczególności do:

a.     ostrzeżenia użytkownika,

b.     odmowy dostępu danemu Użytkownikowi do usługi Forum na czas nieokreślony,

c.     usunięcia dodanych przez Użytkownika wpisów, opinii, komentarzy, poglądów, itp.,

d.     zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia/przestępstwa w razie podjęcia przez Administratora Forum wątpliwości co do zgodności zachowania Użytkownika z powszechnie obowiązującym prawem,

e.     innych czynności mających na celu niezakłócone działanie Forum, a także bezpieczeństwo Forum i jego Użytkowników.

VII. Informacja dodatkowa

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VIII. Polityka prywatności („Polityka cookies”)

1.     Strony internetowe systemu MSZ-KIIP obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie zbierają żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka).

2.     Pliki cookies stosuje się w celu:

a.     utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się do portalu,

b.     tworzenia statystyk,

c.     dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.

3.     Pliki cookies można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies.

4.     Brak zmiany ustawień przeglądarki przez użytkownika oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies.

5.     Ciasteczka wykorzystywane w ramach stron internetowych systemu MSZ-KIIP:

a.     ciasteczka sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe używane do utrzymywania sesji, wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach użytkownika – działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają określić, że jedna i ta sama osoba porusza się po kolejnych stronach portalu;

b.     ciasteczka stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, pozostają na nim tak długo, jak długo mają ustawiony czas funkcjonowania lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika. Witryna może zapamiętać ustawienia i preferencje użytkownika (np. pamiętanie nazwy użytkownika i hasła podczas logowania się do portalu).

6.     Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl.

IX. Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2015 r. od godziny 9:00

2.     Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej systemu MSZ-KIIP. W przypadku zmiany regulaminu wymagana będzie ponowna akceptacja treści regulaminu przez użytkownika.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

4.     W ramach forum MSZ-KIIP mogą znajdować się odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

5.     Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, za których treść nie odpowiada, a do których można uzyskać dostęp poprzez elementy systemu MSZ-KIIP.

 

w górę

Odwiedza nas 557 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem