Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeszukiwanie zasobów metadanych przy pomocy specjalnie wydzielonych kryteriów wyszukiwania (data, zakres, typ i kategoria dokumentu, format opisywanego metadanymi pliku z wykorzystaniem operatorów logicznych lub wyrażenia ujętego w cudzysłów i alfabetycznie) ułatwiających odnalezienie właściwego zbioru. Przeszukiwanie bazy danych możliwe jest przy użyciu dowolnej kombinacji pól wyszukiwania. Wypełnienie większej ilości pól zawęża wynik poszukiwań, zwiększając prawdopodobieństwo odnalezienia konkretnego, interesującego użytkownika zbioru danych. W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania otrzymujemy podobną jak w dziale Katalog listę zbiorów danych.

Kryteria wyszukiwania odpowiadają na pytania:

Co?

Słowo kluczowe - słowo sformalizowane lub fraza stosowana do opisu danego tematu. Podczas gdy kategorie tematyczne są zbyt ogólne dla zapytań szczegółowych, słowa kluczowe pomagają uszczegółowić wyszukiwanie pełnych tekstów oraz umożliwiają wyszukiwanie strukturalnych słów kluczowych. Słowa kluczowe są wybierane z kontrolowanego słownika – tezaurusa.

Organizacja – Organizacje odpowiedzialne za tworzenie zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych oraz zarządzanie nimi, ich przechowywanie i rozpowszechnianie.

Kategoria tematyczna ISO - Wysokiego poziomu schemat klasyfikacyjny wspomagający grupowanie i ukierunkowane tematycznie wyszukiwanie dostępnych zasobów danych przestrzennych.

Typ zasobu - Model danych przestrzennych, w jakim prowadzony jest zasób danych przestrzennych. Możliwe: Zbiór danych, Seria danych, Usługa.

Tytuł - Charakterystyczna i często unikalna nazwa, pod którą dany zasób jest znany.

Streszczenie - Zwięzły opis zawartości zasobu.

Format dystrybucji – specyfikacja formatu, np. PDF, JPG, Text,

Rodzaj – określa czy są to Metadane czy Wzorzec.

Aneks INSPIRE, Temat danych INSPIRE - Dane przestrzenne podzielone są na grupy tematyczne ujęte w Aneksach Dyrektywy. Obejmują one następujące zagadnienia:

 • Aneks

  Temat

  Aneks I

  Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

  Systemy siatek geograficznych

  Nazwy geograficzne

  Jednostki administracyjne

  Adresy

  Działki katastralne

  Sieci transportowe

  Hydrografia

  Obszary chronione

  Aneks II

  Ukształtowanie terenu

  Użytkowanie terenu

  Ortofotomapa

  Geologia

  Aneks III

  Jednostki statystyczne

  Budynki

  Gleba

  Zagospodarowanie przestrzenne

  Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi

  Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

  Urządzenia do monitorowania środowiska

  Obiekty produkcyjne i przemysłowe

  Obiekty rolnicze i akwakultury

  Rozmieszczenie ludności ? Demografia

  Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne i jednostki sprawozdawcze

  Strefy zagrożenia naturalnego

  Warunki atmosferyczne

  Warunki meteorologiczno-geograficzne

  Warunki oceanograficzno-geograficzne

  Regiony morskie

  Regiony biogoegraficzne

  Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne

  Rozmieszczenie gatunków

  Zasoby energetyczne

  Zasoby mineralne

Typ usługi - Nazwa typu usługi z rejestru usług.Jeżeli usługa jest częścią INSPIRE, kod powinien być zgodny z technicznymi wskazówkami INSPIRE (np. przeglądania). Jeśli nie – rekomendowane są kody OGC (np. OGC:WMS).

Wybieranie atrybutów odpowiadających na pytanie: Co?:

i

Pola słownikowe - oznaczone symbolem j-  uzupełniane są ze pomocą dołączonej do pola listy wyrazów.

Wybieranie wartości ze słownika:

md wybieranie wartosci ze slownika

Możliwe jest wybranie wielu wyrazów w jednym polu. Wyszukiwane są wówczas dokumenty metadanych zawierające jedno lub więcej wpisanych słów.

Dla przykładu, gdy wpiszemy w pole Słowo kluczowe, frazy „ruchy masowe” oraz „geologia”:

md slowa kluczowe geologia

Otrzymamy wyniki dotyczące obu dziedzin:

md slowa kluczowe wyniki

Natomiast uzupełnienie różnych atrybutów powoduje wyszukiwanie dokumentów metadanych spełniających wszystkie zadane kryteria. Dla przykładu, gdy wpiszemy w pole Słowo kluczowe – „Obszary chronione”, w Kategorię tematyczną ISO – „Środowisko”, w Typ zasobu – „Zbiór danych”, a w Tytuł „Pozwolenia”:

n

Otrzymamy jedynie dokumenty metadanych spełniające jednocześnie wszystkie kryteria:

o

W przypadku uzupełniania pól słownikowych, możliwe jest wybranie jedynie słów dostępnych ze słownika. Nie ma mozliwości wpisania części wyrazów, bądź wyrazów nie występujących w słowniku. Natomiast pola, które należy wypisać „ręcznie” można uzupełnić za pomocą całego wyrazu, bądź jego kawałka.

Dla przykładu, wpisanie liter „adap” w pole tytuł, powoduje wyszukanie wszystkich dokumentów metadanych zawierających w tytule wyrazy rozpoczynające się od „adap”.

md tytul adap wpisywanie

md tytul adap

Opcje zaawansowanego wyszukiwania są polem rozwijalnym, w którym istnieje możliwość skorzystania z operatorów logicznych.

s

Jedno ze słów

W polu Jedno ze słów realizowany jest operator logiczny „LUB”. Wyszukane zostają dokumenty metadanych które zawierają jedno lub więcej z wpisanych w pole słów.

Dla przykładu, po wpisaniu wyrazów: użytki, owocowej i garaże:

 jedno ze slow

Otrzymujemy dokumenty, które zawierają przynajmniej jedno wymagane kryterium:

u

Wszystkie słowa

W polu Wszystkie słowa realizowany jest operator logiczny „I”. Wyszukane zostają dokumenty metadanych które zawierają wszystkie z wpisanych w pole słów.

Dla przykładu, możemy wpisać: miejscowy i tysiąclecia:

 w

Otrzymujemy dokumenty metadanych, które zawierają obydwa słowa w jednym dokumencie:

x

Bez tych słów

W polu Bez tych słów realizowana jest negacja zapytania.

 y

Po uruchomieniu wyszukania, odnajdujemy dokumenty metadanych, nie zawierające wpisanych wyrazów.

Dokładna fraza

W przypadku wyszukiwania dokumentów metadanych zawierających całą żądaną frazę, możemy skorzystać z pola Dokładna fraza:

Dla przykładu, możemy wpisać w pole Dokładna fraza – „Bolesława Chrobrego”:

z

Odnalezione metadane zawierają szukaną frazę:

aa

Gdzie?

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala również na wyświetlenie dostępnych metadanych dla wybranego obszaru.

W tym celu należy skorzystać z mapy dostępnej w wyszukiwaniu zaawansowanym.

wyszukiwanie gdzie

Mapa posiada u góry okna, menu służące do jej obsługi:

cc

dd - przycisk służący do wyświetlenia pełnego zasięgu mapy

ee - przycisk służący do przybliżania widocznego obszaru mapy

ff - przycisk służący do oddalenia obszaru mapy

gg - przycisk służący do przesuwania mapy

hh - przycisk służący do wskazania  wybranego zakresu, którego dotyczą dokumenty metadanych

ii - przycisk służący do usunięcia zaznaczonego obszaru

jj - przycisk służący do wyśrodkowania mapy na lokalizację, w której znajduje się użytkownik

Po odpowiednim przybliżeniu mapy i zaznaczeniu wybranego obszaru:

wyszukiwanie gdzie 2

 Wyszukiwanie zwraca wszystkie metadane przypisane do przypisanego obszaru:

wyszukiwanie gdzie 3

Kiedy?

Data wstawienia metadanych – Data określająca, kiedy wstawiono rekord metadanych

Zasięg czasowy – Data wejścia w życie i wygaśnięcia planu

Typ Data – możliwości do wyboru: Żadne, Data utworzenia, Data przeglądu, Data publikacji

Data i zasięg czasowy:

wyszukiwanie kiedy  

Data wybierana jest za pomocą dostępnego kalendarza:

wyszukiwanie kiedy 2

Po wybraniu odpowiednich wartości, należy uruchomić wyszukiwanie przyciskiem Szukaj:

oo

Dla przykładowego wyszukania:

pp

Otrzymujemy wyniki spełniające żądane kryterium:

rr

W celu sprawdzenia poprawności wyszukanych danych, należy otworzyć rekord i sprawdzić datę, kiedy metadane zostały utworzone:

ss

w górę

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem